ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ειδικός Ομοιοπαθητικός Ιατρός

ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Ειδικότητα: ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

MSc ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ


profile_image
  • 2641305600

  • ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 10

  • ΑΓΡΙΝΙΟ


-