ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ειδικός Ομοιοπαθητικός Ιατρός

ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ειδικότητα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ


profile_image
  • 6944895298

  • ΑΡΓ.ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 24

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


-