ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ειδικός Ομοιοπαθητικός Ιατρός

ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ


Ειδικότητα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ


profile_image
  • 2106217449

  • Σωκράτους 8

  • ΚΗΦΙΣΙΑ


-