ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανεξάρτητη Συμμαχία Ιατρών - Εκλογές ΙΣΑ, 21-22 Οκτωβρίου 2018

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Εικόνα Άρθρου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Στις εκλογές του ΙΣΑ και του ΠΙΣ, που διενεργούνται σε λίγες ημέρες (Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι), εκλεκτοί συνάδελφοι της ΕΕΟΙ συμμετέχουν στο ευρύ και πολυφωνικό ψηφοδέλτιο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ιατρών-ΚΙΑΝ-ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ εκπροσωπώντας τους ομοιοπαθητικούς γιατρούς
 
Η μοναδική παράταξη χωρίς κομματική πατρωνία που παλεύει για το καλό γιατρού και ασθενή.
 
Η συμμετοχή ομοιοπαθητικών στο ΔΣ του ΙΣΑ από 11ετίας και στον ΠΙΣ προ 2ετίας άλλαξε άρδην τις θέσεις των συλλόγων για την Ομοιοπαθητική. Η παλαιότερα διατυπωμένη αρνητική τους θέση μετατράπηκε σε χωρίς όρους υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων μας. Στις παρούσες δύσκολες παγκοσμίως συνθήκες για την ομοιοπαθητική και με τα θέματά μας σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο, συμπαρατάχτηκαν μαζί μας όλοι οι ομοιοπαθητικοί και όλοι οι βελονιστές για πρώτη φορά!
 
Είναι σημαντικό όχι μόνο να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε το κοινό ψηφοδέλτιο διαδίδοντας στους συναδέλφους μας την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ιατρών-ΚΙΑΝ-ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, αλλά και να σταυροδοτήσουμε τους υποψηφίους της ΕΕΟΙ γιατί θα κριθεί καίρια η τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 
Στις προηγούμενες εκλογές, η πλειοψηφία των ομοιοπαθητικών απείχε και ευτυχώς δεν κρίθηκε μοιραίο αφού καταφέραμε και εκλέξαμε έδρα και καταφέραμε πολλά. Ο εφησυχασμός και η αδράνεια δεν οδηγούν ποτέ σε καλό.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ. 
ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΣ.

Εκλογές ΙΣΑ 2018

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ιατρών - ΚΙΑΝ - ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, είναι µια νέα και ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ παράταξη στα ιατρικά δρώµενα, χωρίς κοµµατικές παρωπίδες και δεσµεύσεις, που στο δυναµικό της διαθέτει γιατρούς µε ανθρώπινες αξίες, ιδεολογία και τεχνογνωσία, που δεν είναι επαγγελµατίες του συνδικαλισµού, αλλά έχουν όρεξη για δουλειά, αντίσταση στο κατεστηµένο και διάθεση για προσφορά.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΦΥ
Αξιόπιστο, δηµόσιο δωρεάν και καθολικό σύστηµα υγείας, µε βάση τον υγειονοµικό χάρτη της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας µας, ενάντια στο σύστηµα υγείας πολλαπλών ταχυτήτων µε προνοµιούχους και µη.
Αξιοπρεπείς αµοιβές- Συλλογικές συµβάσεις µε ευθύνη του ΠΙΣ.
Εφαρµογή του θεσµού του οικογενειακού γιατρού προς όφελος της κοινωνίας και όχι µε λογιστικά κριτήρια.
Επαναπροσλήψεις απολυµένων ιατρών.
OΧΙ στην αιµορραγία της πατρίδας µας από την µετανάστευση. ΟΧΙ στην υπερφορολόγηση. Κατάργηση του claw back και του rebate.

ΕΟΠΥΥ-ΤΟΜΥ- ΠΕ∆Υ
Άνοιγµα του ΕΟΠΥΥ σε ΟΛΟΥΣ τους ιατρούς.
Αξιοπρεπείς µισθοί και συνθήκες δουλειάς των γιατρών των ΤΟΜΥ-ΠΕ∆Υ- ΕΟΠΥΥ.
Αποζηµίωση απολυµένων και άµεση καταβολή του νοσοκοµειακού επιδόµατος.
Να µην ιδιωτικοποιηθεί έµµεσα η άµεσα ο ΕΟΠΥΥ και χρηµατοδότηση του µε τους αναγκαίους πόρους για πλήρως λειτουργική και αξιοπρεπή Π.Φ.Υ.

Ε.Σ.Υ.
Όχι στους εξευτελιστικούς µισθούς, τα εξαντλητικά ωράρια και την έλλειψη βασικού ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η εφηµερία δεν είναι bonus.

ΚΕ.Π.Α.
Νοµική προστασία για τους ιατρούς των ΚΕ.Π.Α, αξιοπρεπείς απολαβές και ασφαλιστική κάλυψη των µετακινήσεών τους.

 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ιατρική εκπαίδευση οµοιογενής, αντικειµενική, αδέσµευτη και πολύπλευρη, µε έµφαση στη ΠΡΟΛΗΨΗ και όχι στην πρώιµη διάγνωση.
Ενιαίο σύστηµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης για τους γιατρούς του δηµόσιου και τους ιδιώτες και µε την χρήση του διαδικτύου.
Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι ελεηµοσύνη της φαρµακευτικής βιοµηχανίας που δηµιουργεί εξαρτήσεις. Όχι στην κατευθυνόµενη γνώση µέσω των φαρµακευτικών εταιριών και του ΣΦΕΕ.
Προτείνουµε τη δηµιουργία οµοσπονδίας των επιστηµονικών εταιρειών των ιατρικών ειδικοτήτων, για να συνδιαλέγεται µε τον ΣΦΕΕ και τον ΕΟΦ ως ισότιµος εταίρος.

EΦKA ΤΣΑΥ
Πλήρη κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µας και κατάργηση του νόµου Κατρούγκαλου που, σε συνδυασµό µε την υπερφορολόγηση, καθιστά την άσκηση του Ιατρικού Λειτουργήµατος µη βιώσιµη και µας σπρώχνει στην µετανάστευση!
∆ιαφανής, λεπτοµερής, ουσιαστική και όχι προσχηµατική διερεύνηση των οικονοµικών του ΤΣΑΥ και απόδοση ευθυνών.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΙΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι Ιατρικοί σύλλογοι πρέπει να έχουν την αυτοτέλεια τους, να µην ποδηγετούνται ούτε από τον Π.Ι.Σ. ούτε από τα κόµµατα, να είναι ανοιχτοί στα µέλη τους.
Οι Ιατρικοί Σύλλογοι να καλύπτουν την αστική ευθύνη των µελών τους.
Ιδιώνυµο αδίκηµα, η βία σε γιατρό εν ώρα υπηρεσίας, αλλά και ο χρηµατισµός του.
Αυστηροποίηση των ποινών για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλµατος
Ισοτιµία και Ισονοµία όλων των µελών του ΙΣΑ και όχι «κλειστό club για ΛΙΓΟΥΣ» ώστε ο ΙΣΑ να διέπεται από νοµιµότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και αλληλεγγύη.
Μείωση του οικονοµικού κόστους της ετήσιας ανανέωσης εγγραφής στον ΙΣΑ.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
∆ιεύρυνση της θεσµοθέτησης της Οµοιοπαθητικής και του Βελονισµού σε όλα τα επίπεδα µε κάλυψη της δαπάνης θεραπείας από τα Ασφαλιστικά Ταµεία µέσα στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης όλων των γιατρών που ασκούν το λειτούργηµα. Άσκησή τους µόνο από γιατρούς και θεσµικό πλαίσιο εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Σεβασµός στην ελευθερία επιλογής γιατρού και θεραπευτικής µεθόδου σύµφωνα µε τη Χάρτα ∆ικαιωµάτων των Ασθενών.
Σεβασµός στην ελευθερία επιλογής γιατρού και θεραπευτικής µεθόδου σύµφωνα µε τη Χάρτα ∆ικαιωµάτων των Ασθενών.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
Συνταγογράφηση µε επιστηµονικά και όχι µε βάση λογιστικά κριτήρια.
∆ιαφανείς και µε ιατρικά κριτήρια, διαδικασίες ορισµού της «υπερσυνταγογράφησης» για να σταµατήσει η σπέκουλα.
Κανένα φάρµακο χωρίς ιατρική συνταγή και καµία εξέταση χωρίς παραπεµπτικό γιατρού.
Στήριξη της ελληνικής και αναβάθµιση της κρατικής φαρµακοβιοµηχανίας ως µοχλός ανάπτυξης.

Ονόματα Υποψηφίων  Τρίπτυχο

Συνάδελφε,
Η χρηµατοδότηση του συστήµατος υγείας είναι συνταγµατική υποχρέωση της πολιτείας.
Οι παραπάνω θέσεις-προτάσεις αποτελούν τη κεντρική ιδέα πάνω στην οποία µπορούν και επιδιώκουµε να καλλιεργηθούν προγραµµατικές συνεργασίες για το ξεπέρασµα της σοβαρότατης κρίσης που ταλανίζει τον ιατρικό κλάδο.

Για να µείνουµε στον τόπο µας και να µην ξενιτευτούµε σχεδόν όλοι και γίνουµε υπάλληλοι των ιατρικών funds εδώ ή στο εξωτερικό περιθάλποντας και Έλληνες ασθενείς που, αν έχουν, θα πληρώνουν αλλιώς θα πεθαίνουν!

Για να ξαναπάρουν τα µέλη του ΙΣΑ τον σύλλογο στα χέρια τους και να αρχίσει επιτέλους να ασχολείται µε τα προβλήµατά µας και τις λύσεις τους.

ΟΧΙ
στο κατεστηµένο
το παλιό
το διεφθαρµένο…


Κατεβάστε τη λίστα: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ της ΕΕΟΙ στις εκλογές Ι.Σ.Α.  (κίτρινο χρώμα)


-