ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εμβολιασμοί - Μια Επιχείρηση Βασισμένη στο Φόβο

Κατηγορίες: Εμβόλια
Εικόνα Άρθρου

Εμβολιασμοί - Μια Επιχείρηση Βασισμένη στο Φόβο

Εμβολιασμοί - Μια Επιχείρηση Βασισμένη στο Φόβο


Τίτλος πρωτοτύπου: Impfen - Das Geschaft mit der Angst (1997)
Εκδόσεις: Βιβλιοθήκη του Ρόδου, Κερκύρας 68, Αθήνα, τηλ. 210-8252935
Αθήνα 2003
ISBN : 960-8419-20-4
379 σελ.

Η μείωση, όπως διακηρύσσεται, των επιδημιών, δεν είναι αποτέλεσμα των εμβολιασμών. Τα γραφήματα των στατιστικών στοιχείων που εμφανίζονται σ' αυτό το βιβλίο αποδεικνύουν ότι οι μεταδοτικές ασθένειες είχαν υποχωρήσει αρκετόν καιρό ορισμένες και 200 χρόνια, πριν απο την εισαγωγή των εμβολιασμών.

Μάλιστα ορισμένες φορές τα γραφήματα δείχνουν ακόμα και αύξηση των ασθενειών τα πρώτα χρόνια μετά τους εμβολιασμούς. Οι γραφικές απεικονίσεις, λοιπόν, των στατιστικών καθιστούν ορατή την αρνητική επιρροή των εμβολίων.

Οι βλάβες και οι θάνατοι που προκλήθηκαν και προκαλούνται από τα εμβόλια αποκρύπτονται από το κοινό ή χαρακτηρίζονται "απολύτως συμπτωματικά περιστατικά'', δηλαδή, σαν μια εξέλιξη που ούτως ή άλλως ήταν αναμενόμενη, ακόμα κι άν δεν είχε γίνει ο εμβολιασμός. Συχνά η βλάβη που έχει προκληθεί αντιμετωπίζεται ως ασήμαντη και επιφανειακή, με τον ισχυρισμό ότι βλάβη από εμβόλιο προκαλείται πολύ σπάνια ή η βλάβη συγκαλύπτεται, με την απόδοση της αιτίας στα πλέον απίθανα συμπτώματα που μπορεί κάποιος να βρη στην πολύ εξειδικευμένη βιβλιογραφία.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιές μορφές μπορεί να προσλάβη η βλάβη από τα εμβόλια. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι οι 12.000 διεκδικήσεις αποζημίωσεως λόγω βλάβης από εμβολιασμό που είναι σε εξέλιξη στα γραφεία κοινωνικής πρόνοιας των 16 ομοσπονδιών του Γερμανικού κράτους, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Τα περισσότερα παιδιά που έχουν υποστεί βλάβη εξαφανίζονται μέσα σε κάποιο ίδρυμα. Ο πραγματικός αριθμός είναι αρκετά υψηλότερος. Η ουσία σ' αυτή την ιστορία είναιότι οι εμβολιασμοί, αυτό το ''μέτρο υπέρ της δημόσιας υγείας'' αποτελεί μια ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΒΟ.

Τό νόημα αυτού του βιβλίου δέν είναι νά αμφισβήτηση τήν επικινδυνότητα τών προαναφερθέντων μολυσματικών ασθενειών. Ήταν, και είναι, τρομερές ασθένειες μέ συχνά φοβερά αποτελέσματα. Απεναντίας, σκοπός μας είναι νά δείξουμε ότι οί εμβολιασμοί δέν θά μπορούσαν νά είναι ή αιτία της ύφεσης τών επιδημιών αυτών. Ή σημερινή ευνοϊκή κατάσταση τών επιδημιών βασίζεται σε άλλα αϊτια καί δέν σχετίζεται μέ τους εμβολιασμούς.

Οί εμβολιασμοί γίνονται κυρίως λόγω τών οικονομικών συμφερόντων καί τών τεράστιων κερδών τών φαρμακευτικών βιομηχανιών καί έχουν - αν έχουν - μόνο μιά μικρή προστατευτική επίδραση. Επειδή σέ μας ξοδεύονται, γιά διάφορα πράγματα καί συχνά χωρίς λόγο, τεράστια ποσά, τό θέμα δέν θά μας απασχολούσε ιδιαιτέρως.

Ομως οί εμβολιασμοί είναι τό αϊτιο πολλών τρομερών βλαβών πού προκαλούνται στά παιδιά μας, βλάβες πού συγκαλύπτονται, αποκρύπτονται, υποβαθμίζονται ή γενικώς- όπως τώρα μέ τό εμβόλιο του κοκκύτη - τις αρνούνται παντελώς. Οί γιατροί υπογραμμίζουν μέ κάθε ευκαιρία ότι οί ιατρικές τους πράξεις διέπονται άπό ηθικές αρχές. Αλλά όσον άφορα τους εμβολιασμούς, άπό τους οποίους ωφελούνται οικονομικά καί οί γιατροί, φαίνεται ότι λησμονιέται πώς ή αρχαιότερη ιατρική αρχή «primum nil nocere» πρέπει νά ισχύει καί στην επιχείρηση τών εμβολιασμών.

Αν θελήσουμε νά εκφράσουμε μέ τόν συντομωτερο τρόπο τό περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, μπορούμε νά συνοψίσουμε:

Οι εμβολιασμοί δεν προστατεύουν !
Οι εμβολιασμοί δεν ωφελούν!
Οι εμβολιασμοί βλάπτουν!

Οί επιδράσεις της υστερίας για τους εμβολιασμούς, ή οποία παρατηρείται ομοιόμορφα σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έχει έναν μόνο λόγο:
Εμβολιασμοί - Μια επιχείρηση βασισμένη στον φόβο.
Ο βασικός τόνος είναι ότι:
Τό λάθος είναι ανθρώπινο, ή συγκάλυψη επιστημονική!


Περιεχόμενα του βιβλίου:

I. Βιογραφικό του συγγραφέως
ΙΙ. Εισαγωγή
III. Προκαταρκτικά σχόλια
IV. Μολυσματικές νόσοι καί εμβολιασμοί

  1. Γενικά
  2. Χρησιμοποιούμενα ζώα γιά τήν παρασκευή εμβολίων
  3. Ευλογιά
  4. Φυματίωση
  4.α. Η φυματίωση στην Γερμανία
  5. Κοκκύτης (Pertussis)
  6. Διφθερίτιδα
  7. Τέτανος
  8. Πολιομυελίτιδα
  9. Ιλαρά
  10. Επιδημική παρωτίτιδα (Μαγουλάδες)
  11. Ερυθρά
  12. Ηπατίδα Α
  13. Ηπατίδα Β
  14. Ηπατίδα C
  15. Γρίπη
  16. Δήγμα κρότωνος (τσιμπούρι)
  17. ΗΙΒ - Μηνιγγίτιδα (αιμοφιλική γρίπη - τύπου Β)
  18. Ανεμοβλογιά (Varicella)
  19. Λύσσα
  20. Πελματικές καί στοματικές ασθένειες των ζώων
  21. Το εμβόλιο κατά τής ελονοσίας
V. Τα αίτια της μείωσης των μολυσματικών νόσων
VI. Βλάβες πού προκαλούνται από τους εμβολιασμούς
  1. Γενικά
  2. Τί σημαίνει βλάβη από εμβολιασμό;
  3. Τά συμπτώματα μιας βλάβης από εμβολιασμό
  4. Ερμηνεία των δρων: μετα-έμβολιακή εγκεφαλίτιδα και ήπια μετα-έμβολιακή έγκεφαλοπάθεια
  5. Κλινική περιγραφή μιας βλάβης άπό εμβολιασμό
  6. Διεκδίκηση αποζημιώσεων γιά βλάβη άπό εμβολιασμό στην Γερμανία
  7. Νομότυπες διαδικασίες
  8. Επειγόντως απαιτούμενες αλλαγές στην νομοθεσία
  9. Απειλές καί προσπάθειες εκφοβισμοί)
VII. Βλάβες άπό εμβολιασμούς ως αποτέλεσμα της εισαγωγής ξένης πρωτείνης απ' ευθείας στον ανθρώπινο οργανισμό
  1. Συνέπειες μή αναγνωρίσιμων ελαφρών έγκεφαλοπαθειών
  2. Ο αυτισμός ως επακόλουθο του εμβολιασμού
  3. Βρεφική άνοια επακόλουθο του εμβολιασμού (Dementia infantilis - νόσος του Heller)
  4. Ύπερκινητικό σύνδρομο (HKS)
  5. Ελαφρά εγκεφαλική ανεπάρκεια (MCD)
  6. Διαταραχές στην ομιλία
  7. Σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SID)
VIII. Επικίνδυνοι ξένοι ιοί
  1. Ο ιός SV-40
  2. Prions
  3. Σπογγώδης έγκεφαλοπάθεια βοειδών (νόσος των τρελών αγελάδων) (BSE)
  4. AIDS - Επίκτητη Ανεπάρκεια του Ανοσοποιητικού Συστήματος
Χ. Τυπικές περιπτώσεις βλαβών από εμβολιασμούς
  1. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της ευλογίας
  2. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου του κοκκύτη
  3. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της διφθερίτιδος
  4. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου του τέτανου
  5. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της πολιομυελίτιδος
  6. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της ιλαράς
  7. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της φυματίωσης (BCG)
  8. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της ερυθράς
  9. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου της παρωτίτιδος
  10. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου τσιμπουριών (FSME)
  11. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου ηπατίτιδος Α
  12. Βλάβες έξ αιτίας του εμβολίου ηπατίτιδος Β
  13. Βλάβες έξ αίτιας του εμβολίου ηπατίτιδας C
  14. Βλάβες έξ αίτιας του εμβολίου γρίπης
XI. Βλάβες έξ αιτίας εμβολιασμών (σύμφωνα με την παράγραφο 52, άρθρο 2 της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας περί Επιδημιών)
  1. Σακχαρο-διαβήτης (Diabetes mellitus)
  2. Αλλεργίες
  3. Η νόσος του Bechterew (άγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτις)
  4. Σκλήρυνση κατά πλάκας έξ αιτίας βλάβης από εμβολιασμό
  5. Σύνδρομο Ντάουν (Μογγολισμός)
XII. Έμμεση βλάβη έξ αιτίας εμβολιασμού πολυομυελίτιδος
XIII. Αποφάσεις Δικαστηρίων
XIV. Παρατηρήσεις
XV. Η εξέλιξη των τελευταίων 15 ετών
Αντί επιλόγου

XVI. Δημοσιεύματα του συγγραφέως
XVII. Διαλέξεις του συγγραφέως
XVIII. Βιβλιογραφία-