ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ειδικός Ομοιοπαθητικός Ιατρός

ΤΣΙΟΥΜΑ ΖΩΓΡΑΦΩ


Ειδικότητα: ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ


profile_image
  • 2109956550

  • ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)

  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-