ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έλληνες Ομοιοπαθητικοί γιατροί

Τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής


Οι παρακάτω γιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων, είναι τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και μέλη των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους παρακάτω ομοιοπαθητικούς ιατρούς μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τη Ε.Ε.Ο.Ι. (Αθήνα τηλ-fax: 210-8237771 , Θεσ/κη τηλ-fax: 2310 - 280698).

Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, μέλη των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων, ΙΣΑ, ΙΣΘ, κλπ


-