ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Συμπεράσματα από το 13ο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής 2005

Κατηγορίες: Συνέδρια
Εικόνα Άρθρου

Συμπεράσματα από το 13ο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής 2005

Συμπεράσματα από το 13ο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής 2005

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Γνωρίζουμε ότι είστε ενήμεροι για το γεγονός και ουσιαστικά απευθύνετε η παρούσα επιστολή σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν από κοντά, αλλά και στους συμμετέχοντες ευχαριστώντας τους κατ' αρχάς και συγχαίροντάς τους επίσης.

Τα κύρια θέματα ήταν :
1. Ομοιοπαθητική και Συμβατική Ιατρική : Θέσεις - Αντιθέσεις - Συνεργασία - Σύγκλιση.
2. Ασκηση της Ομοιοπαθητικής μόνο από ιατρούς.

Οι συμμετοχές έφθασαν στους 330 περίπου συνέδρους και ακούσθηκαν πράγματα πολύ ενδιαφέρουσα τόσο στον τομέα των εργασιών όσο και από μέρους των ομιλιών των κ Καθηγητών κλπ. Το κάθε Συνέδριο γίνεται με πολύ κόπο και κόστος. Αποτελεί όμως την απαραίτητη προβολή μας τώρα ειδικά που έχουμε προχωρήσει , κατά ένα μέρος, τις κινήσεις προς το Υπουργείο για την θεσμική αναγνώριση μας.

Από την εργασία του Μ. Αναστασόπουλου, Μέλος Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δόθηκε ανάγλυφα το σχέδιο που οφειλουμε να κινηθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Αναφέρει λοιπόν :
Τα προβλήματα μεταξύ της Συμβατικής και της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής φάνηκαν ότι υπάρχουν στα εξής σημεία :

1. Στις αξίες

  διαφορετική φιλοσοφία
  γνωσιολογικό υπόβαθρο
  διαγνωστικές αρχές
  αρχές θεραπείας, και

2. Στους ρόλους

  ο ρόλος του Ιατρού
  του βοηθητικού προσωπικού
  Ομοιοπαθητικού (ως ιατρού και ως θεραπευτή)

Τι από τα παραπάνω θα θυσιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί η αναγνώριση, η συνεργασία και τελικά η σύγκλιση;

Η ιατρική δεν έχει πρόβλημα με την αναγνώριση και την συνεργασία με την Ομοιοπαθητική, εφόσον (Προϋποθέσεις)
1. Εγκαταλειφθεί το δόγμα της διαφορετικής φιλοσοφίας.
2. Αναγνωρισθεί από την Ομοιοπαθητική, ότι τα θεραπευτικά της αποτελέσματα σχετίζονται με μια άγνωστη ακόμη πλευρά του βιολογικού μοντέλου υγείας, για τον εντοπισμό της οποίας θα γίνουν από κοινού σχεδιασμένες έρευνες και μελέτες.
3. Θα αποδεχθούν οι Ομοιοπαθητικοί την υποβάθμιση σε ένα θεραπευτικό υποσύστημα της Ιατρικής.
4. Η ηγεσία της Ομοιοπαθητικής να αναγνωρίσει την επίσημη ιεραρχία της Κλασσικής Ιατρικής σε όλα τα επίπεδα και να παραχωρηθούν σε αυτήν ορισμένοι ρόλοι ελέγχου στο υποσύστημα της Ομοιοπαθητικής.
5. Να γίνει σαφής διαχωρισμός ρόλων ανάμεσα στους ιατρούς που ασκούν την Ομοιοπαθητική και στους μη ιατρούς, με τους τελευταίους «να πάψουν να παίζουν το γιατρό».

Εφόσον συμβούν τα παραπάνω, γρήγορα θα δούμε τη θεσμική αναγνώριση και ενσωμάτωση της Ομοιοπαθητικής στην Κλασική Ιατρική με Νοσοκομειακούς ιατρούς που έχουν εξειδικευθεί στην Ομοιοπαθητική να θεραπεύουν με ομοιοπαθητικά φάρμακα σε αναλογία π.χ. με ιατρούς που έχουν εξειδικευθεί στην καρδιολογία και θεραπεύουν με καρδιολογικά φάρμακα.

Γιατί, η Κλασική Ιατρική έχει μια ισχυρή ιεραρχία, ένα επιστημονικό κατεστημένο, που κατέχει όλες τις θέσεις - κλειδιά και ουσιαστικά, ανάμεσα στα άλλα, ελέγχει και τη πορεία της θεσμικής αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής. Η μοναδική Ιατρική Ιεραρχία που δεν ελέγχεται απολύτως απ'το Ιατρικό κατεστημένο, είναι η συνδικαλιστική Ιεραρχία, τα Δ.Σ. των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

Για την είσοδο στα Δ.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων δεν εξετάζεται η φιλοσοφία και οι αξίες της ιατρικής που ασκείς αλλά μόνον ο αριθμός των ιατρών που σε ψηφίζουν. Από τη στιγμή που υπάρχει στα επίσημα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων, υπάρχει μια de facto αναγνώριση ότι ανήκει στο ευρύτερο Ιατρικό Σώμα και ότι ασκεις θεραπευτικές πράξεις στο ευρύτερο πλαίσιο της Ιατρικής. Σήμερα υπάρχουν εκλεγμένα στο Δ.Σ. του ΙΣΑ , 1 μέλος εκπρόσωποι του ΙΣΑ στον ΠΙΣ , 2 μέλη ΠΣ του ΙΣΘ , 1 μέλος

Τα αποτελέσματα αυτά έδωσαν γρήγορα σημαντικά αποτελέσματα καθώς μετά από 3 μήνες μόνο παρουσίας μας στα θεσμικά όργανα του ΙΣΑ, το Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία επιτροπής που θα μελετήσει και θα γνωμοδοτήσει για το θέμα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Μ' αυτά τα στοιχεία, πρέπει οπωσδήποτε να καταστρώσουμε τα βήματα της πορείας μας από εδώ και εμπρός. Έχουμε κάποιες προτάσεις γι' αυτό και θα us συζητήσουμε στη Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε ως Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, χωρίς λάθη, γιατί οι υποδείξει σας είναι άκρως σημαντικές.

Ως βασικά στοιχεία κρατείστε λοιπόν:

1. Μετέχετε στα όργανα και τα Δ.Σ. των Ιατρικών Συλλόγων σας και εκλέγεσθε εάν είναι δυνατόν.
2. Μετέχετε στις προσπαθείες της Εταιρίας μας, σ' όλες τις Συνελεύσεις. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε προτάσεις και βοήθεια ως Δ.Σ. στην Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
3. Κάνετε καλές εργασίες για το επόμενο Συνέδριο, μια φθηνή φωτογραφική μηχανή αρκεί για το «πριν» και το «μετά» μιας δερματολογικής για παράδειγμα, περίπτωσης.
4. ΠΡΟΣΟΧΗ, στην επίσημη καταγραφή των τίτλων σας, πάντα μπροστά το Ιατρός και μετά το Ομοιοπαθητική, όπως π.χ. Ιατρός Καρδιολόγος κλπ.

Δημ. Κ. Πλατανίτης, Ψυχίατρος
Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
-