ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής - Δεκέμβριος 2009

Κατηγορίες: Συνέδρια
Εικόνα Άρθρου

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής - Δεκ 2007

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ «PLANITARIUM»
4-6 Δεκεμβρίου 2009

«Ομοιοπαθητική Ιατρική: Ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, κόστος/όφελος»

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ο.Ι.)

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με μεγάλη μας χαρά αναλαμβάνουμε την διοργάνωση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής της ΕΕΟΙ σε μια περί- οδο που πλέον η Ομοιοπαθητική Ιατρική καταξιώνεται επιστημονικά, θεσμικά και κοινωνικά μέσα στην ιατρική κοινότητα χάρη στην ασφά- λεια, αποτελεσματικότητα και οικονομική προσιτότητα σε σχέση με το όφελος που προσφέρει.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ασκούν με συνέπεια, υπευθυνότητα και επιστημονικότατα την Ομοιοπαθητική Ιατρική, ενωμένους κάτω από τα κοινά ιδεώδη να πλαισιώσουν το Συνέδριο μας με σκοπό να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα διασφαλίσουν τον ορθό τρόπο εφαρμογής της και θα προασπίσουν τα δικαιώματα των ασθενών και των γιατρών που επέλεξαν τον συγκεκριμένο τρόπο θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας στους πάσχοντες.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ Πέτρος Γαρζώνης, Ιατρός-Παθολόγος

Θεματολογία Συνεδρίου (Κεντρική αίθουσα)

 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Παιδιατρική και ομοιοπαθητική
 • Συστημική θεωρία
 • Ελεύθερες ανακοινώσεις
 • Εργασίες κλινικής και βασικής έρευνας
 • Κλινικά Φροντιστήρια (Δορυφορική Αίθουσα)
 • Σεμινάριο για Φαρμακοποιούς
 • Σεμινάρια διαφορικής διάγνωσης ομοιοπαθητικών φαρμάκων σε οξέα περιστατικά. Οδηγίες προς τους συγγραφείς:

  Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σύμφωνα με τη θεματολογία που αναγράφεται καθώς και ελεύθερες ανακοινώσεις. Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων. Οι κλινικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες βασικής έρευνας καθώς και τα ενδιαφέροντα περιστατικά, θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, ενώ οι συγγραφείς θα πρέπει να παρουσιάσουν και το αντίστοιχο υλικό.

  Η Επιστημονική Επιτροπή θα δεχθεί εργασίες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  1. Πρότυπες ερευνητικές εργασίες κλινικής ή βασικής έρευνας. Ακόμα και εάν είναι υπό τη μορφή της πρώιμης ανακοίνωσης.
  2. Ανασκοπήσεις διεθνούς βιβλιογραφίας για τη θεραπευτική δράση της Ομοιοπαθητικής σε συγκεκριμένες νοσολογικές οντότητες ή ανασκοπήσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας για θέματα βασικής ή κλινικής έρευνας.
  3. Ελεύθερες ανακοινώσεις που αφορούν το ιστορικό, κοινωνικό και θεωρητικό υπόβαθρο της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.
  4. Ενδιαφέροντα περιστατικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις τεκμηρίωσης. Επίσης περιστατικά χρόνιων νοσημάτων που έχουν:

 • αντίδραση με θεραπευτική κρίση
 • επανεμφάνιση λοιμώξεων του παρελθόντος ανάλογα με το επίπεδο υγείας.
 • εργαστηριακά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν τη βελτίωση αυτή.

  * Αναφέρεται παράδειγμα περιστατικού Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας:
  Α. Υποχρεωτικές προϋποθέσεις διάγνωσης
  1. Επιβεβαιωμένη διάγνωση με 4 από τα 7 κριτήρια της Ρευματολογικής Εταιρείας: α) Πρωινή δυσκαμψία > 1 ώρα, β) αρθρίτιδα τριών ή παραπάνω αρθρώσεων ταυτόχρονα, γ) αρθρίτιδα μιας τουλάχιστον από τις παρακάτω αρθρώσεις καρπού, μετακαρπίων, εγγύς μεσοφαλαγγικών, δ) Συμμετρική αρθρίτις δύο αρθρώσεων, ε) οζίδια ρευματοειδούς, στ) εργαστηριακή επιβεβαίωση με θετικό ρευματοειδή παράγοντα (RF), αυξημένη ΤΚΕ, CRP ι) ακτινολογική απεικόνιση διαβρώσεων
  2. Δυνατότητα πλήρους παρουσίασης του περιστατικού με ολοκληρωμένο ιστορικό όπως: Αιτία εισόδου, παρούσα νόσος, ατομικό αναμνηστικό, κληρονομικό αναμνηστικό προηγηθείσες θεραπείες, κλινική συμπτωματολογία και σημειολογία, χορηγηθείσα ομοιοπαθητική θεραπεία και χειρισμός συμβατικής αγωγής, πορεία νόσου.
  Β. Υποχρεωτικές προϋποθέσεις θεραπείας
  1. Απαραίτητο χρόνος παρακολούθησης: Τουλάχιστον δύο έτη 2.Ύφεση κλινικών συμπτωμάτων, άνευ συμβατικής αρωγής για τουλάχιστον ένα έτος.
  3.Εργαστηριακή επιβεβαίωση της ύφεσης της νόσου (αρνητικοποίηση ή σημαντική μείωση του RF, φυσιολογική TKE και CRP, αρνητικοποίηση ή μείωση των ANA, εφόσον υπήρχαν .
  Γ. Προαιρετικές προϋποθέσεις θεραπείας
  1. Αναφορά θεραπευτικής κρίσης, επανεμφάνισης παλαιότερης προδιάθεσης, επανεμφάνισης οξείας λοίμωξης και υψηλού πυρετού, ως συνοδευτικά της θεραπευτικής πορείας της νόσου. 2. Ακτινογραφίες σε περίπτωση παραμορφωτικής ρευματοειδούς αρθρίτιδος 3. Βιντεοσκόπηση του ασθενούς

  Γενικά η Επιστημονική επιτροπή θα δεχθεί και θα αξιολογήσει κάθε εργασία που έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και συνοδεύεται από τεκμηρίωση και αντίστοιχη βιβλιογραφία.

  Πληροφορίες Συμμετοχής

  ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ*:

 • Ιατροί: 140 €
 • Φαρμακοποιοί: 100 €
 • Φοιτητές: 80 € (με την επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας)

  * Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση εργασιών συνεδρίου (κεντρική αίθουσα), επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, υλικό συνέδρου, πρακτικά & κατάλογο Συνεδρίου, βεβαίωση παρακολούθησης, γεύμα Σαββάτου, coffee breaks.

  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: 20 € / Φροντιστήριο

  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής, η εγγραφή στο Συνέδριο.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

  Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να υποβάλλουν εργασία μπορούν να την αποστείλουν στην οργανώτρια εταιρεία Κ-Προβολή ως εξής: στο e-mail: vicky@kprovoli.gr ή ταχυδρομικά (με CD Rom) με την επισήμανση: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

  Τετάρτη 20 Μαΐου 2009: τελική ημερομηνία υποβολής περίληψης.

  Τρίτη 20 Ιουνίου 2009: ενημέρωση των συγγραφέων, από την οργανώτρια εταιρεία, για την απόφαση της επιστημονικής επιτροπής σχετικά με την αποδοχή της εργασίας τους.

  Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009: τελική ημερομηνία αποστολής του πλήρους κειμένου των εγκεκριμένων εργασιών.

  Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009: ενημέρωση των συγγραφέων, από την οργανώτρια εταιρεία, για την απόφαση της οργανωτικής επιτροπής σχετικά με τον τρόπο και την ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.

  Οργάνωση - Γραμματεία: Κ-Προβολή
  Σμύρνης 21, 142 31 Νέα Ιωνία, τηλ. 210 2715032, fax: 210 2714437,
  e-mail: info@kprovoli.gr

  Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
  Πρόεδρος: Πέτρος Γαρζώνης, Ιατρός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία».

  Μέλη:
  Ευγενία Στρατηγάκη, Ιατρός Πνευμονολόγος
  Βασίλης Φωτιάδης, Ιατρός
  Σπύρος Κυβέλλος, Ιατρός
  Δανιηλίδης Λάζαρος, Χειρουργός, Εκπρόσωπος ΜΕΟ

  Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου - Σύμβουλοι:
  Αρώνη Κυριακή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Δαρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Καραγεωργίου Κλημεντίνη, Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς
  Παπαδόπουλος Ιωάννης, Ορθοπεδικός, Αν. Καθηγητής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Παπαφιλίππου Γεώργιος, Ιατρός Χειρουργός
  Τσιτσόπουλος Φίλιππος, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Α.Π.Θ
  Χαριτάκης Γεώργιος, Ιατρός Καρδιολόγος

  Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ο.Ι.
  Πρόεδρος: Τσιτινίδης Κωνσταντίνος, Ακτινολόγος, τ. Διευθυντής Αξονικού Τομογράφου 251 ΓΝΑ
  Αντιπρόεδρος: Στρατηγάκη Ευγενία, Ιατρός Πνευμονολόγος
  Γραμματέας: Παπαμεθοδίου Δημοσθένης, Ιατρός Νευρολόγος
  Ταμίας: Καϊτανίδης Στέλιος, Ιατρός Παθολόγος
  Μέλος: Αριστοτέλης Βάθης, Ιατρός-Βιοχημικός

  Επίτιμοι Πρόεδροι Ε.Ε.Ο.Ι.
  Βυθούλκας Γεώργιος, Διευθυντής ΔΑΚΟ
  Γκέγκας Βασίλειος, Ιατρός Παθολόγος
  Τσαμασλίδης Αρίσταρχος, Ιατρός Ειδικός Γενικής Ιατρικής • Σχετικά άρθρα

  -