ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και Επίπεδα Υγείας

Κατηγορίες: Homeonews
Εικόνα Άρθρου

Έρευνα & Ομοιοπαθητική: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και Επίπεδα Υγείας

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και Επίπεδα Υγείας

Πρόδρομη Ανακοίνωση Ερευνας και Αποτελεσμάτων

Β. Τσομπάνη, Βιοπαθολόγος - Ομοιοπαθητικός, φοιτήτρια του MSc Πανεπιστημίου Αιγαίου
Γ. Βυθούλκας, Δ/ντής ΔΑΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα η οποία μελετά α) τη σύνδεση μεταξύ πρωτεϊνογράμματος και των Eπιπέδων Yγείας (κατά Βυθούλκα) του ασθενή, και β) τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτροφόρησης των πρωτεϊνών αίματος (πλάσματος ή ορού) ως διαγνωστικού εργαλείου πέραν του ιστορικού, για να εκτιμήσουν οι ιατροί:

1) Το Eπίπεδο Yγείας των ασθενών τους, πριν την έναρξη της ομοιοπαθητικής θεραπείας
2) Την επιλογή της σωστής δυναμοποίησης του φαρμάκου και πιθανών επαναλήψεων
3) Την πορεία του ασθενούς και τα αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής θεραπείας.

Η εκτίμηση του επιπέδου υγείας γίνεται αναφορικά προς τη θεωρία των Eπιπέδων Yγείας κατά Βυθούλκα (Group I, II, III, IV). Τα τελευταία είναι μέρος της ομοιοπαθητικής θεωρίας και αποτελούν σημαντικό και καινοτόμο μέρος του μοντέλου του αμυντικό μηχανισμού, συνδέοντας χρόνιες και οξείες νόσους. Σύμφωνα με τη θεωρία, ένας ισχυρός αμυντικός μηχανισμός (Group I, II), δύναται να ανατρέψει την πορεία σοβαρών ασθενειών με την βοήθεια σωστής θεραπευτικής παρέμβασης, όπως η ομοιοπαθητική. Η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών δίνει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον αμυντικό μηχανισμό, με τις παρεκκλίσεις στις περιοχές των λευκωματινών, των σφαιρινών, και των πρωτεϊνικών κλασμάτων.

Το πρωτεϊνόγραμμα είναι η ερμηνεία των ηλεκτροφορητικών εικόνων και περιλαμβάνει πλήθος πρωτεϊνικών κλασμάτων. Η φυσιολογική εικόνα του πρωτεϊνογράμματος παρατίθεται στο Σχήμα 1: Σχήμα 1: Φυσιολογικό πρωτεϊνόγραμμα και κλάσματα ορού

Φυσιολογικές τιμές λευκωματινών και σφαιρινών

(οι φυσιολογικές τιμές μπορεί να έχουν μικρές διακυμάνσεις αναλόγως της μεθόδου μέτρησης)

Κλάσματα ορού Φυσιολογικές τιμές
Λευκωματίνες 55.8 - 65% -
α1 2.2 - 4.6 % α1-Αντιθριψίνη, TBG, τρανσκορτίνη, κλπ
α2 8.2 - 12.5 % Απτοσφαιρίνη, σερουλοπλασμίνη, α2-μακροσφαιρίνη, κλπ
β(1+2) 7.2 - 14.2 % β1-τρανσφερίνη β-λιποπρωτεϊνη, κλπ
γ 11.5 - 18.8 % Αντισώματα, κλπ

Οι λευκωματίνες έχουν σχέση περισσότερο με τη διατήρηση της ωσμωτικής πιέσεως του πλάσματος, οι δε σφαιρίνες θεωρούνται ότι αποτελούν το κύριο σύστημα μεταφοράς πολλών ουσιών και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στους ανοσολογικούς μηχανισμούς.

Πίνακας: σύνδεση Επίπεδων Υγείας και ευρημάτων στην Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών


Δείτε τον παραπάνω πίνακα σε *.doc μορφή: Ομοιοπαθητική: επίπεδα υγείας και ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών

Σημείωση: η επιλογή της δυναμοποίησης εξαρτάται από την «καθαρότητα» της εικόνας και από τον εστιασμό της συμπτωματολογίας σε mental/emotional/physical επίπεδο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Στο δείγμα των περιπτώσεων που έχουν ήδη εξεταστεί, έχουν διαπιστωθεί τα παρακάτω:

1ο group ασθενών ή και αρχές του 2ου group, όπου οι διαταραχές είναι απλά λειτουργικές: έχει παρατηρηθεί ότι σε λειτουργικές βλάβες των οργάνων δεν υπάρχει ηλεκτρική διαταραχή (για λειτουργικές διαταραχές υπεύθυνο είναι το Αδενικό και Αυτόνομο ΝΣ). Παρατηρούμε φυσιολογικό πρωτεϊνόγραμμα και καθαρή εικόνα ομοιοπαθητικού φαρμάκου, με πολύ καλή πρόγνωση για την πορεία του ασθενούς κάτω από την Ομοιοπαθητική αγωγή.

2ο group ασθενών: σε οργανικές βλάβες, όπου η ανοσιακή απάντηση είναι πολύ καλή, ανεξάρτητα της πάθησης, έχουν παρατηρηθεί πρωτεϊνογράμματα με λευκωματίνες εντός των φυσιολογικών ορίων, και με μικρές παθολογικές παρεκκλίσεις κάποιων κλασμάτων των σφαιρινών. Παρατηρούμε καθαρές εικόνες ομοιοπαθητικών φαρμάκων, με καλή πρόγνωση της πορείας του ασθενούς, κάτω από την Ομοιοπαθητική αγωγή.

3ο group ασθενών: σε παθήσεις όπου οι βλάβες είναι οριακά μη αναστρέψιμες, υπάρχουν σοβαρές παρεκκλίσεις στο πρωτεινόγραμμα με παθολογικές λευκωματίνες (πτώση ή αύξηση) και παθολογικές κάποιες σφαιρίνες, αναλόγως της πάθησης, με επιδείνωση των τιμών όσο η κατάσταση του ασθενούς εξελίσσεται προς μη αναστρέψιμη πορεία. Εδώ η ομοιοπαθητική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να «κλειδώσει» χρονικά, την πάθηση ή ακόμα και να ανεβάσει το επίπεδο υγείας, οπότε και θα παρατηρηθούν στο πρωτεϊνόγραμμα διακυμάνσεις βελτίωσης στο κλάσμα των λευκωματινών και εξισορρόπισης στα κλάσματα των σφαιρινών .

4ο group ασθενών: το πρωτεϊνόγραμμα είναι παθολογικό (ραγδαία πτώση λευκωματινών) και η κατάσταση του ασθενούς είναι μη αναστρέψιμη.

Η έρευνα ξεκίνησε προ 3ετίας και εντατικοποιήθηκε από τον Οκτώβρη του 2007, με τη συνεργασία και καθοδήγηση του Γ.Βυθούλκα. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, με την ενσωμάτωση περισσότερων περιστατικών στο τρέχον δείγμα. Η έρευνα αποτελεί μέρος της διπλωματικής εργασίας της κας Τσομπάνη για το MSc Κλασσικής Ομοιοπαθητικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του προγράμματος κα Βάσω Τσομπάνη,
dpsdh07037syros.aegean.gr και στα τηλέφωνα 6944.455.892, 2310-663046 και 2310-322127

Research & Homeopathy: Protein Electrophoresis and Levels of Health

Το παραπάνω άρθρο υπάρχει μεταφρασμένο και στα αγγλικά, προς ενημέρωση των ξένων συναδέλφων: Protein Electrophoresis and Levels of Health
-