ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αλμα αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής - Editorial Homeonews 18

Κατηγορίες: Homeonews

Κινδυνεύει να απαγορευθεί η Ομοιοπαθητική;

Κινδυνεύει να απαγορευθεί η Ομοιοπαθητική;


από το περιοδικό Ομοιοπαθητικά Νέα, τεύχος 18, Δεκέμβριος 2010

Συλλογή στοιχείων: Βούλα Αλεξιάδου

Το τελευταίο διάστημα έχει λάβει ευρεία έκταση στο Διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία μας η υποτιθέμενη επικείμενη απαγόρευση της ομοιοπαθητικής διδασκαλίας και θεραπευτικής. Πρέπει να δοθεί κάποιο τέλος σε όλη αυτήν τη μυθολογία, διευκρινίζοντας και αναδεικνύοντας την πραγματικότητα.

Η κα Βούλα Αλεξιάδου, που έχει ασχοληθεί με το θέμα. μας είπε: Η ιστορία έχει να κάνει με την καταληκτική ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Οδηγίας 2004/24/ΕΚ που αφορά στα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης. Σας επισυνάπτω την Οδηγία, για το αρχείο σας.

Στην πρώτη σελίδα, παράγραφος (4), αναφέρεται σαφώς ότι: «Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των φαρμάκων, και ειδικότερα της μακράς παράδοσης τους, είναι σκόπιμο να θεσμοθετηθεί ειδική απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης για ορισμένα παραδοσιακά φάρμακα. Ωστόσο, η απλουστευμένη διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, ιδίως λόγω ελλείψεως επαρκούς επιστημονικής βιβλιογραφίας που να αποδεικνύει καθιερωμένη ιατρική χρήση με αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητα και αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας δυνάμει της Οδηγίας 2001183/ΕΚ. Ωσαύτως, η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για ομοιοπαθητικά φάρμακα τα οποία δεν είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ή για καταχώριση δυνάμει της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ». ʼρα, δεν αγγίζει τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα.

Στο άρθρο 2(2) αναφέρεται ότι: «Για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο Ι, τα οποία κυκλοφορούσαν στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας εντός επτά ετών από την έναρξη ισχύος της», δηλαδή στις 30/4/2011, γι' αυτό και γίνεται λόγος και υπάρχει τόση αγωνία για το 2011. Για ενημέρωση σας, σας επισυνάπτω επίσης την Οδηγία 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κωδικός για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, που είναι η αρχική, πάνω στην οποία στηρίζεται η 2004/24/ΕΚ. Είναι κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για τα φάρμακα.

Ένα αρκετά κατατοπιστικό site είναι το ακόλουθο: https://www.thmpd.eu/publications/introduction.html

Επίσης, το όλο θέμα έχει να κάνει και με τους «Ισχυρισμούς διατροφής και υγείας» και τους σχετικούς νόμους που απαγορεύουν την επισήμανση τροφίμων με κείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν στον καταναλωτή εσφαλμένη εντύπωση (πχ., αποδίδουν στο τρόφιμο, ψευδώς ή χωρίς τούτο να έχει αποδειχθεί επιστημονικά, φαρμακευτικές ιδιότητες). Πολλά βότανα χαρακτηρίζονται τρόφιμα και έχουν πρόβλημα με την επισήμανση τους, όταν αποδίδουν ιδιότητες που δεν μπορούν να αποδείξουν επιστημονικά. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο:
https://europa.eu/legisiation_summaries/consumers/productJabelHng_ and_packagmgll2\306_el.htm. ΟΣχετικά άρθρα

-