ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μετρήσιμα αποτελέσματα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην αϋπνία

Κατηγορίες: Homeonews

Μετρήσιμα αποτελέσματα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην αϋπνία

Μετρήσιμα αποτελέσματα των ομοιοπαθητικών φαρμάκων στην αϋπνία

Ερευνητική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, στο Τούσον, σύγκρινε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας δόσης εικονικού φαρμάκου έναντι Coffea Cruda 30CH, είτε Nux Vomica 30CH, σε νέους υγιείς ενήλικες, με ατομικό ιστορικό αϋπνίας προκαλούμενης από τη χρήση καφέ. Χρησιμοποίησαν πολυπαραμετρική καταγραφή ύπνου ή πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου ή πολυυπνογραφία (polysomnography-PSG), η οποία μπορεί να αντιδιαστείλει διαφορές, αν υπάρχουν, μεταξύ των υποκειμενικών ενοχλήσεων σχετικών με τον ύπνο και των αντικειμενικών μετρήσεων της ολονύχτιας καταγραφής ύπνου σε ορισμένους τύπους της αϋπνίας. Οι συγγραφείς παραπέμπουν σε πολλαπλές μελέτες σε υγιή ζώα που έχουν δείξει μετρήσιμες επιπτώσεις τριών διαφορετικών ομοιοπαθητικών φαρμάκων στον ύπνο (Ισταμίνη, Coffea Cruda και Nux Vomica, και σε δυναμοποιήσεις πέραν του αριθμού Avogadro), συγκρινόμενων με εικονικό φάρμακο-placebo. Σε αυτές τις μελέτες, κάθε φάρμακο στην τριακονταετή δυναμοποίηση αλλάζει σημαντικά την ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα ύπνου, κυρίως της δέλτα συχνότητας (0,5 έως 2,5 Hz), ενώ άλλοι ερευνητές έχουν καταδείξει τις επιπτώσεις της Nux Vomica 30CH στον χρόνο επέλευσης του ύπνου με αλκοόλ σε ποντίκια. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η σχετική έλλειψη αντικειμενικών μετρήσεων για την αξιολόγηση της δράσης της Ομοιοπαθητικής στον άνθρωπο, έχει εμποδίσει έως σήμερα τις εξελίξεις στην έρευνα, αλλά και στην ομοιοπαθητική κλινική περίθαλψη. Κατά τη γνώμη τους, η πολυυπνογραφία μπορεί να αποτελεί δυνητικά πολύτιμο εργαλείο για τις έρευνες στην Ομοιοπαθητική.

Σε αυτήν τη μελέτη, νέοι ενήλικες και των δύο φύλων (ηλικίες 18-31) έχουν συμπεριληφθεί με άνω του μέσου όρου αποτελέσματα στις προτυποποιημένες κλίμακες προσωπικότητας και με ιστορικό αϋπνίας προκαλούμενης από καφέ. Κατ' οίκον πολυυπνογραφικές καταγραφές ελήφθησαν για δύο διαδοχικές βραδιές μία φορά την εβδομάδα, με ένα σύνολο οκτώ εγγραφών (νύχτες 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23). ʼτομα (Ν = 54) έλαβαν εικονικό φάρμακο το βράδυ της 8ης νύχτας (single-blind) και το ομοιοπαθητικό το βράδυ της 22ης (διπλή-τυφλή) σε δυναμοποίηση 30CH ενός εκ των Nux Vomica ή Coffea Cruda. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν καθημερινά ημερολόγια ύπνου και κάθε εβδομάδα την κλίμακα Πίτσμπουργκ (δείκτης ποιότητας ύπνου), καθώς και το προφίλ της συναισθηματικής τους κατάστασης κατά την κατάκλιση στις νύχτες της καταγραφής. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον καταγεγραμμένο συνολικό χρόνο ύπνου και το στάδιο NREM, καθώς και οι αφυπνίσεις και οι αλλαγές σταδίων στον ύπνο. Τα ευρήματα είναι παρόμοια, αν και δεν είναι ταυτόσημα, με εκείνα που αναφέρθηκαν σε ζώα με τα ίδια φάρμακα. Πιθανός μηχανισμός θεωρείται η πρώιμη διακοπή της μη γραμμικής δυναμικής του ύπνου με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Αναφορές:
Bell IR et al (2010). Effects of homeopathic medicines on polysomnographic sleep of young adults with histories of coffee-related insomnia. Sleep Medicine, doi:10.1016/j.sleep.2010.03.013
Measurable effects of homeopathic medicines in insomnia, ECH newsletter
-