ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ομοιοπαθητική αντί αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

Κατηγορίες: Homeonews

Ομοιοπαθητική αντί αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

Ομοιοπαθητική αντί αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία

Μια πρόσφατη κλινική έρευνα έδειξε πως η αποτελεσματικότητα της Ομοιοπαθητικής και των αντιβιοτικών στη μαστίτιδα δεν διαφέρουν πολύ. Στη μελέτη αυτή, η οποία διεξήχθη στο τμήμα Ζωικής Διατροφής και Υγείας, στο Πανεπιστήμιο του Kassel, στη Γερμανία, μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα της κλασικής ομοιοπαθητικής αγωγής σε περιπτώσεις ήπιας και μέτριας μαστίτιδας σε αγελάδες, σε σύγκριση με την αντιβιοτική αγωγή και το placebo (εικονικό φάρμακο). Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή. Για να μειωθεί η χρήση των αντιβιοτικών στη βιολογική κτηνοτροφία, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν πως ομοιοπαθητικά φάρμακα και βότανα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, εφόσον είναι αποτελεσματικά για το είδος του ζώου και την πάθηση για την οποία προορίζεται η χρήση τους. Η χρήση χημικά κατασκευασμένων-αλλοπαθητικών φαρμάκων μπορεί να γίνει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όταν η χρήση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων και βοτάνων δεν είναι αποτελεσματική. Μελέτες από διάφορες ομάδες σε Αγγλία και Γερμανία έχουν καταγράψει πως το 34-51% των κλινικών περιπτώσεων μαστίτιδας σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες αντιμετωπίζονται με ομοιοπαθητικά φάρμακα. Λίγες όμως εργασίες έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα σχετικά με τη χρήση ομοιοπαθητικών φαρμάκων αποκλειστικά στη θεραπεία της μαστίτιδας.

Στην πρόσφατη αυτή έρευνα, 136 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες θεραπείας. Οι αγελάδες εξετάστηκαν τις ημέρες 0, 1, 2 και 7, 14, 28 και 56 μετά την αρχική διάγνωση, για να εκτιμηθεί η κλινική τους κατάσταση. Ταυτόχρονα, με την εξαίρεση των ημερών 1 και 2, δείγματα γάλακτος συλλέγονταν για εργαστηριακές εξετάσεις (βακτηριολογικές, μέτρηση λευκοκυττάρων στο γάλα), ώστε να εκτιμηθεί η βακτηριολογική και κυτταρολογική κατάσταση, αλλά και τα ποσοστά θεραπείας. Στις ημέρες 28 και 56, οι διαφορετικές στρατηγικές θεραπείας δεν διέφεραν σημαντικά στις περιπτώσεις αρνητικής μικροβιακά μαστίτιδας (n= 56). Στις περιπτώσεις των εργαστηριακά παθολογικών-θετικών μαστίτιδων (n= 91), το ποσοστό θεραπείας μετά από 4 και 8 εβδομάδες ήταν παρόμοιο για τις δύο στρατηγικές θεραπείας (Ομοιοπαθητική - αντιβιοτικά), αλλά η διαφορά μεταξύ της ομοιοπαθητικής αγωγής και του placebo στην 56η ημέρα ήταν σημαντική (P<0.05).

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η Ομοιοπαθητική είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις μέτριας και ήπιας μαστίτιδας, και ως εκ τούτου ότι η ομοιοπαθητική αγωγή αποτελεί εναλλακτική λύση αντί των αντιβιοτικών. Ωστόσο, ανεξαρτήτως θεραπευτικής προσέγγισης και βακτηριολογικής κατάστασης, το συνολικό θεραπευτικό ποσοστό και για την αντιβιοτική και την ομοιοπαθητική αγωγή παρέμεινε χαμηλό, αποκαλύπτοντας περιορισμούς στην αποτελεσματικότητά τους.

Πηγές:
1. ECH, “Homeopathic and antibiotic treatment of mastitis don't differ that much”,22-9-2010
2. Werner C, Sobiraj A, Sundrum A (2010). Efficacy of homeopathic and antibiotic treatment strategies in cases of mild and moderate bovine clinical mastitis. Journal of Dairy Research, doi:10.1017/S0022029910000543 [Pub Med]
-