ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει τη θέση της Ομοιοπαθητικής στο βρετανικό ΕΣΥ

Κατηγορίες: Homeonews

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει τη θέση της Ομοιοπαθητικής στο βρετανικό ΕΣΥ

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαιώνει τη θέση της Ομοιοπαθητικής στο βρετανικό ΕΣΥ

Στις 26 Ιουλίου 2010, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε στην Έκθεση «Evidence Check2: Homeopathy» της Επιτροπής Επιστημών και Τεχνολογίας (Science and Technology Committee). Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη θέση της Ομοιοπαθητικής στο βρετανικό ΕΣΥ, όπου οι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν κατά βέλτιστο τρόπο από τους ιατρούς που την ενσωματώνουν στη θεραπευτική τους φαρέτρα. Η απάντηση αναφέρει σαφώς ότι «τα κατά τόπους νοσηλευτικά ιδρύματα και οι νοσοκομειακοί ιατροί, αντί των κυβερνητικών επιτροπών, είναι καταλληλότεροι στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για τους ασθενείς τους, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ή εναλλακτικών θεραπειών, όπως η Ομοιοπαθητική, και να παρέχουν ευσυνείδητα τις εν λόγω θεραπείες». Ο δρ Sara Eames, πρόεδρος της Βρετανικής Σχολής Ομοιοπαθητικής, δήλωσε τα εξής: «Ως ιατρός που εφαρμόζει την Ομοιοπαθητική στο ΕΣΥ, γνωρίζω ότι η Ομοιοπαθητική είναι σημαντικό μέρος των υγειονομικών μας υπηρεσιών, θεραπεύοντας δεκάδες χιλιάδες ασθενείς ετησίως, η πλειονότητα των οποίων δεν έχουν βοηθηθεί αρκετά με τις συμβατικές θεραπείες. Είμαι ευτυχής που η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις συστάσεις της Έκθεσης της Επιτροπής Επιστημών και Τεχνολογίας, επιβεβαιώνει τη θέση της Ομοιοπαθητικής στο ΕΣΥ και προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής στους ασθενείς και στους χρήστες των υγειονομικών υπηρεσιών». «Χαίρομαι που η απάντηση της κυβέρνησης προστατεύει το δικαίωμα των ασθενών να επιλέξουν ελεύθερα τη θεραπευτική μέθοδο που θα ακολουθήσουν», σημειώνει η επικεφαλής της Βρετανικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής, Cristal Sumner. «Αυτή η απάντηση καθιστά σαφές ότι η δυνατότητα επιλογής περιλαμβάνει την εναλλακτική ιατρική και την Ομοιοπαθητική, ειδικότερα. Αυτή η απάντηση αποτελεί ευπρόσδεκτη είδηση για όλους τους ασθενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο».
-