ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Ομοιοπαθητική επανέρχεται στο σύστημα υγείας της Ελβετίας

Κατηγορίες: Homeonews
Εικόνα Άρθρου

Η Ομοιοπαθητική επανέρχεται στο σύστημα υγείας της Ελβετίας

Η Ομοιοπαθητική επανέρχεται στο σύστημα υγείας της Ελβετίας

Δημοσθένης Παπαμεθοδίου, ιατρός νευρολόγος, ομοιοπαθητικός, γενικός γραμματέας ΕΕΟΙ
από το περιοδικό Ομοιοπαθητικά Νέα, τεύχος 19, Απρίλιος 2011

Η Ομοιοπαθητική επανέρχεται στο σύστημα υγείας της Ελβετίας Η ιατρική πρακτική της Ομοιοπαθητικής, που προηγουμένως είχε αφαιρεθεί από την κρατική λίστα ασφάλισης (όπως και ο βελονισμός, η φυτοθεραπεία κ.ά.), επανεισάγεται από το 2012, στο πλαίσιο εξαετούς δοκιμαστικής περιόδου. Η ελβετική κυβέρνηση είχε προβεί το 2005 στην αφαίρεση των εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών, επιδοκιμάζοντας τη νομική άποψη απουσίας επιστημονικής απόδειξης ικανοποίησης των τριών κριτηρίων που απαιτούνται από τον ελβετικό νόμο για να περιλαμβάνεται μία θεραπευτική μέθοδος στη λίστα ασφάλισης. Τα κριτήρια είναι η αποτελεσματικότητα, η σχέση κόστους-αποτελέσματος και η καλή ανεκτικότητα.

Η αλλαγή της πολιτικής υγείας ήταν αποτέλεσμα δημοψηφίσματος το 2009, όπου τα δύο τρίτα των Ελβετών υπερψήφισαν την προσθήκη άρθρου στο ομοσπονδιακό σύνταγμα, που αναφέρεται στην υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης και των καντονιών να λαμβάνουν υπόψη τους και στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους τη συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική.

Η ανησυχία για τη σχέση κόστους-αποτελέσματος στις συμπληρωματικές θεραπευτικές μεθόδους μειώθηκε σημαντικά μετά από έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Swiss Medical Journal*. Βάσει της ανάλυσης των στοιχείων, προέκυψε ότι οι επισκέψεις σε ιατρούς που έχουν, πέραν της ειδικότητάς τους, τίτλο εξειδίκευσης στην Ομοιοπαθητική ή άλλες μεθόδους είναι σημαντικά μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από τη συμβατική ιατρική, αλλά αυξάνουν τους δείκτες ικανοποίησης των ασθενών, το κόστος ανά ασθενή και έτος δεν είναι υψηλότερο και, το πιο εντυπωσιακό, το κόστος ανά ιατρό και έτος είναι κατά 29% μικρότερο από τη συμβατική ιατρική.

Το οικονομικό όφελος έχει επαρκώς αποδειχθεί, αλλά οι υγειονομικές αρχές δεν έχουν πειστεί για την αποτελεσματικότητα των συμπληρωματικών θεραπειών. Τον Δεκέμβριο του 2010, ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος είχε προτείνει τον οριστικό εξοστρακισμό τους από την επίσημη λίστα, με τη δικαιολογία της «απουσίας επιστημονικής απόδειξης». Αντιθέτως, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από τις αντίστοιχες ιατρικές εταιρείες να παρουσιάσουν έως το 2017 πλήρη στοιχεία για την αποτελεσματικότητα κάθε θεραπευτικής μεθόδου. Ο πλήρης φάκελος θα ελεγχθεί από αναγνωρισμένο διεθνές ινστιτούτο (όπως το National Center for Complementary and Alternative Medicine των ΗΠΑ ή το National Institute of Clinical Excellence της Αγγλίας) για την εξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης.*

Η απόφαση της κυβέρνησης προνοεί για την ώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης σε αυτά τα πεδία, εφόσον δεν είναι αντιπαραγωγική, ακόμα και αν υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα κάποιας θεραπευτικής μεθόδου κατά τη δοκιμαστική περίοδο.

* Hans-Peter Studer, Andre Busato, «Ist arztliche Komplementarmedizin wirtschaftlic», Swiss Medical Journal - Schweizerische Arztezeitung, 2010;91: 18.
-