ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Κατηγορίες: Βίντεο

Η Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που ιδρύθηκε το 1971 αριθμεί σήμερα 410 Τακτικά Μέλη και 80 Δόκιμα Μέλη, μόνο γιατρούς, οι οποίοι είναι και μέλη των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στο χώρο της υγείας δια μέσου των μελών της τα τελευταία 45 χρόνια σε χιλιάδες Ελληνες πολίτες.

H Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής είναι ο αναγνωρισμένος επιστημονικός, εκπαιδευτικός και συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων Ομοιοπαθητικών γιατρών. Στόχος της ΕΕΟΙ είναι η προαγωγή της ομοιοπαθητικής ιατρικής και προς αυτό το στόχο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην κλασική ομοιοπαθητική, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις, ερευνητικό πρόγραμμα, και διασφαλίζει ότι γιατροί με άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ασκούν υψηλής ποιότητας Κλασσική Ομοιοπαθητική στους έλληνες πολίτες.

Λίστα Ελλήνων Ομοιοπαθητικών Ιατρών - Τακτικά μέλη της Ε.Ε.Ο.Ι. 

Η ομοιοπαθητική είναι ιατρική πράξη.-