ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης περί ομοιοπαθητικής - βελονισμού

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Εικόνα Άρθρου

Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έκπληκτοι παρακολουθούμε άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστημιακές Ιατρικές σχολές να αυτοαποκαλούνται «ομοιοπαθητικοί», και να απαιτούν νομιμοποίηση και να ασχολούνται επαγγελματικά με παροχή υπηρεσιών υγείας.

Η ομοιοπαθητική είναι ιατρική πράξη και πρέπει να ασκείται μόνο από γιατρούς Ο κίνδυνος όπως καταλαβαίνετε για την υγεία των πολιτών που εμπιστεύονται τους αυτοαποκαλούμενους ομοιοπαθητικούς μη έχοντες πτυχίο ιατρικής είναι τεράστιος.

Βασική θέση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Ε.Ε.Ο.Ι και του Δ.Σ. είναι ότι η άσκηση της ομοιοπαθητικής πρέπει να γίνεται μόνο από ιατρούς.

Οποιοδήποτε μέλος τnς εταιρείας συμμετέχει σε εκπαίδευση μη-ιατρών θα παραπέμπεται στο Πειθαρχικό για παραβίαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας με ερώτημα τη διαγραφή του.

Οχι στην ελλειπή πληροφόρηση και την παραπλάνηση της κοινής γνώμης για την ομοιοπαθητική.

Λίστα Ελλήνων Ομοιοπαθητικών Ιατρών - Τακτικά μέλη της Ε.Ε.Ο.Ι.


Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης περί ομοιοπαθητικής - βελονισμού (Απρίλιος 2006)

"Σας έχουμε πολλές φορές ενημερώσει ότι ο βελονισμός και η Ομοιοπαθητική θεωρούνται από το κράτος ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ και πρέπει να γίνονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ (φυσικά στην δικαιοδοσία του Ι.Σ.Θ. από μέλη του μόνον) και βέβαια εφόσον έχουν κάνει εκπαίδευση γι' αυτό και το αποδεικνύουν. ΚΑΘΕ ΜΗ ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ"

Οι θέσεις του ΙΣΘ είναι ένα σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση της ομοιοπαθητικής και φυσικά για την προστασία της υγείας των πασχόντων συνανθρώπων από την άσκηση (ομοιοπαθητικά) Ιατρικής από μη ιατρούς.

Ελπίζω η πράξη αυτή να βρει σύντομα μιμητές όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και να ωθήσει την πολιτεία προς την πλήρη αναγνώριση - οριοθέτηση της Εναλλακτικής Ιατρικής.

Λάζαρος Δανιηλίδης
Χειρουργός - Διδάκτωρ ΔΠΘ
Αντιπρόεδρος ΕΕΟΙ και ΜΕΟ
Αν. Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Για την ανωτέρα ανακοίνωση θεωρώ υποχρέωση μου από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω δημόσια, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (ΕΕΟΙ) και της Μ.Ε.Ο., τον Πρόεδρο κ. Νικολαϊδη και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΘ.


Οδηγίες στην βασική εκπαίδευση και ασφάλεια στην άσκηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Οδηγίες στην βασική εκπαίδευση και ασφάλεια στην άσκηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την παρουσίαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) της θέσης της Διεθνούς Εταιρείας Ομοιοπαθητικής (LMHI) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής (ECH) ,όσο αφορά την εκπαίδευση και την ασφάλεια άσκησης της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (Μάρτιος 2005).

Βασική προσπάθεια είναι για να εκπαιδευτεί κάποιος στην Ομοιοπαθητική να έχει πλήρη Ιατρική, Κτηνιατρική, Οδοντιατρική ή Φαρμακευτική πιστοποίηση εκπαίδευσης.

Η Ομοιοπαθητική είναι Ιατρική Πράξη

Για να είναι υψηλό το επίπεδο και η ποιότητα της Ομοιοπαθητικής, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ιατρική πιστοποίηση γνώσης (πτυχίο ιατρικής) καθώς και υψηλό επίπεδο και πιστοποίηση Ομοιοπαθητικής γνώσης.

Πολύ συχνά η Ομοιοπαθητική μπορεί να είναι εναλλακτική στις κλασικές θεραπείες, σε άλλες περιπτώσεις συμπληρωματική στις υπάρχουσες θεραπείες, αλλά και μερικές φορές να μην ενδείκνυται. Οι περισσότεροι Ομοιοπαθητικοί γιατροί είναι γενικοί γιατροί. Ανάλογα με την εκπαίδευση και την εμπειρία τους, χρησιμοποιούν την Ομοιοπαθητική σαν την μόνη μέθοδο θεραπείας, ή σε συνδυασμό με την ενδεικνυόμενη κλασική ιατρική αγωγή.

Σαν μέθοδος για γιατρούς (MD's), οι γιατροί είναι αυτοί που υποχρεούνται να γνωρίζουν τις ενδείξεις και τα όρια της Ομοιοπαθητικής (καταστροφή οργάνων, επεμβάσεις επείγουσες ή που δεν μπορούν να αποφευχθούν κ.λ.π.) και βέβαια τα όρια αυτά εξαρτώνται από την εκπαίδευση και την εμπειρία τους.

Ο κυρίως κίνδυνος ανακύπτει όταν ο ασθενείς που ίσως χρειάζονταν συμβατική διαγνωστική και συμβατική προσέγγιση πήγαιναν σε ένα μη - γιατρό Ομοιοπαθητικό θεραπευτή. Στην κλινική πρακτική της Ομοιοπαθητικής θα πρέπει να δοθεί βάρος και στους ασθενείς που χρήζουν νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά και στους ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση Συμβατικής και Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, τα refresher courses, οι ομάδες εργασίας, η μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας καθώς και η ενεργή συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια ,είναι έκτων ουκ άνευ για να συνεχίσει κάποιος να είναι αξιόπιστος Ομοιοπαθητικός Γιατρός.

Όσον αφορά τις εξετάσεις για το δίπλωμα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την γνώση των σπουδαστών, όσον αφορά την υπευθυνότητα τους προς τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές για διαρκή επαναξιολόγηση της Ομοιοπαθητικής πρακτικής και των απαιτήσεων της, καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της δουλειάς τους σαν Ομοιοπαθητικοί γιατροί απέναντι στον καθένα τους. Επίσης την θέση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στο ευρύ πεδίο των Ιατρικών πρακτικών, καθώς και την συνεργασία με αυτές προς όφελος των ασθενών.

Τέλος θα πρέπει οι σπουδαστές να έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο συμβατικής ιατρικής επάρκειας, τόσο ώστε να είναι ικανοί να κάνουν ομοιοπαθητική ιατρική πράξη με μια ανεξαρτησία (χωρίς βοήθεια) όπως απαιτεί η γνώση ενός γενικού γιατρού, ή ενός επαγγελματία γιατρού στον ιδιωτικό τομέα, ικανοποιόντας πλήρως τις απαιτήσεις των κατά τόπους υγειονομικών αρχών για την εξάσκηση της Ομοιοπαθητικής στην χώρα τους .

Για την αντιγραφή,

Κ.Τσιτινίδης / Ιατρός ακτινολόγος - Ομοιοπαθητικός
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
-