ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ομοιοπαθητική νοσολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα

Κατηγορίες: Ερευνα
Εικόνα Άρθρου

Ομοιοπαθητική νοσολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα

Ομοιοπαθητική νοσολογική πραγματικότητα στην Ελλάδα


από το περιοδικό Ομοιοπαθητικά Νέα, τεύχος 16, Ιούνιος 2010

Στοιχεία από την πανελλήνια καταγραφή ομοιοπαθητικών περιπτώσεων (Τhe GREC-HOMEO Registry).

Της Τζουλιάνας Αντωνοπούλου, ομοιοπαθητικού ιατρού

Είναι γνωστό ότι τα ιατρικά registries αποτελούν σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο στην καταγραφή και παρακολούθηση των διαφόρων ασθενειών αλλά και άλλων κλινικών και εργαστηριακών παραμέτρων συναφών με το αντικείμενο για το οποίο έχουν δημιουργηθεί. Στην Ελλάδα από το 2006, οργανώθηκε και λειτουργεί και στον χώρο της Ομοιοπαθητικής ένα ιατρικό registry το οποίο καταγράφει αρκετές ενδιαφέρουσες παραμέτρους από το ομοιοπαθητικό ιστορικό, με στόχο την παρουσίασή τους στο ελληνικό κοινό αλλά και διεθνώς. Eπειδή η ομοιοπαθητική νοσολογική πραγματικότητα έως σήμερα δεν έχει καταγραφεί επαρκώς στην Ελλάδα, και συνήθως βασίζεται μόνο στην εμπειρία κάθε γιατρού ξεχωριστά, γίνεται κατανοητό ότι πληροφορίες που προέρχονται από περισσότερα του ενός κέντρα-ιατρούς προσδίδουν περισσότερη αξιοπιστία σε ένα δείγμα καταγραφής, και ως εκ τούτου αυτό μπορεί να αποτελέσει βάση για εκτιμήσεις και στο μέλλον. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται μερικές πληροφορίες από αυτό το registry, που αφορούν τις παθήσεις οι οποίες καταγράφονται στον ελληνικό πληθυσμό από την έναρξη της καταγραφής.

Δείτε τα διαγράμματα στο HomeoNews, τεύχος 16

Ελήφθησαν υπόψη οι 18 πιο συχνές παθήσεις ή νοσολογικές καταστάσεις ανά ανατομικά συστήματα. Αυτές προκύπτουν από τη μελέτη 5.248 ασθενών και παρουσιάζονται ανά ηλικίες για την ορθότερη προσέγγιση αλλά και ερμηνεία τους. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται από το registry ομοιοπαθητικών περιπτώσεων, είναι σημαντικές, καθότι η σωστή καταγραφή μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για τον γενικότερο ελληνικό πληθυσμό. Η ερμηνεία των ανωτέρω αποτελεσμάτων θα γίνει σε επόμενη δημοσίευση.

ΥΓ.: Πολλές ευχαριστίες στη στατιστική ομάδα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (επικεφαλής: αναπληρωτής καθηγητής Η. Λειβαδά), καθώς και στους ομοιοπαθητικούς γιατρούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.
-