ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περισσότερη διαφάνεια στις κλινικές μελέτες ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Κατηγορίες: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Εικόνα Άρθρου

Περισσότερη διαφάνεια στις κλινικές μελέτες ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Περισσότερη διαφάνεια στις κλινικές μελέτες ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Τέλος στη «μυστικότητα»

Με στόχο να αυξήσει την ασφάλεια των δοκιμών πειραματικών φαρμάκων, αλλά και των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τις φαρμακευτικές εταιρείες να δηλώνουν και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια των δοκιμών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιουργεί φέτος μια νέα βάση δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται εθελοντικά όλες οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, και θα ενσωματώνει στοιχεία από υπάρχουσες βάσεις, όπως το clinicaltrial.gov της αμερικανικής κυβέρνησης. Οπως αναφέρει το Natune.com, η φαρμακευτική βιομηχανία είχε ζητήσει να παραλείπονται από τις καταχωρίσεις στοιχεία που αποτελούν «εμπορικά μυστικά», όπως το επιστημονικό όνομα του υπό δοκιμή φαρμάκου. Υποστήριζε επίσηε ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία ίσως προσέλκυαν υπερβολικά το ενδιαφέρον απελπισμένων ασθενών.

Ομως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρόλο που δεν έχει τη νομική ισχύ να επιβαλλει τους κανόνες του, ζητά να δημοσιοποιούνται όλες οι κλινικές δοκιμές, ακόμα και οι πρώτες φάσεις τους, που αφορούν συνήθως την ασφάλεια της ουσίας.

Η φαρμακοβιομηχανία έχει εξάλλου επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι «θάβει» τα τυχόν αρνητικά αποτελέσματα από προκαταρκτικές δοκιμές, και προτιμά να δημοσιεύει στο τέλος, εφόσον έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το BBC, η Διεθνής Επιτροπή Διευθυντών Ιατρικών Επιθεωρήσεων, αποτελούμενη από 11 κριτές έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων, προτείνει τώρα να μη γίνονται δεκτές για δημοσίευση κλινικές μελέτες οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί σε δημόσιες βάσεις δεδομένων.

20/05/06
Γενεύη
-