ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εκπαίδευση οδοντιάτρων στην ομοιοπαθητική

Κατηγορίες: Οδοντιατρική
Εικόνα Άρθρου

Εκπαίδευση οδοντιάτρων στην ομοιοπαθητική

Εκπαίδευση οδοντιάτρων στην ομοιοπαθητική

Η Ελληνική Εταιρία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, προσφέρει πρόγραμμα τριετούς εκπαίδευσης προς τους οδοντιάτρους.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές σπουδών και τη διδακτέα ύλη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ομοιοπαθητική (ECH). Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην εκμάθηση της Ομοιοπαθητικής όσο και στην κατανόηση της ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο έτη θεωρητικής κατάρτισης στην Ομοιοπαθητική, που οι οδοντίατροι παρακολουθούν μαζί με τους γιατρούς. Στη συνέχεια, οι οδοντίατροι παρακολουθούν στο Γ’ έτος μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων, που οργανώνει η ΕΕΚΟΟ προσανατολισμένα στην εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής στην Οδοντιατρική. Τα σεμινάρια αυτά περιέχουν διαλέξεις, αναλύσεις περιστατικών, εργασίες και λήψεις ιστορικών από έμπειρους ομοιοπαθητικούς οδοντιάτρους. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι οδοντίατροι θα αποκτήσουν τη γνώση και την εμπειρία που χρειάζονται για τη μετεκπαίδευσή τους στην Ομοιοπαθητική.

Μετά το τέλος της τριετούς εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις, δίδεται από την ΕΕΚΟΟ Δίπλωμα Πιστοποίησης της μετεκπαίδευσης των οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική. Στη συνέχεια οι οδοντίατροι γίνονται τακτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρίας Κλασσικής Ομοιοπαθητική Οδοντιατρικής με δικαίωμα ψήφου και λόγου στις Συνελεύσεις και εγγράφονται στη λίστα των τακτικών μελών της ΕΕΚΟΟ, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική τους εμβέλεια.
-