ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Κατηγορίες: Διάφορα
Εικόνα Άρθρου

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής ιατρικής

Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλοντας να υπάρχει τακτική επικοινωνία μεταξύ μας και με σκοπό να συσπειρωθούμε για την επίσημη καθιέρωση από την Πολιτεία της Ομοιοπαθητικής, σαν υποειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, που πρέπει να ασκείται μόνο από Ιατρούς γραμμένους στους κατά τόπους Ιατρικούς συλλόγους, αλλά και για να μαθαίνουμε τις Ομοιοπαθητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Δ.Σ. της ΕΕΟΙ αποφάσισε ομόφωνα την κατά τακτά χρονικά διαστήματα έκδοση και κυκλοφορία των «Ομοιονέων» (HomeoNews).

Στο πρώτο τεύχος, θα βρείτε και ένα έντυπο προς υπογραφή, που απευθύνεται σε ασθενείς και φιλικά προσκείμενους στην Ομοιοπαθητική Ιατρική. Παράκληση του Δ.Σ. είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές για να έχουμε ακόμα ένα διαπραγματευικό μέσο στις συναντήσεις μας με την Πολιτεία και τους επιστημονικούς φορείς. Φωτοτυπήστε το ώστε να υπάρχει στο ιατρείο και φαρμακείο σας και επικοινωνήστε μαζί μας για τη συγκέντρωση των ενυπόγραφων εντύπων.

Η κλασική Ιατρική έχει κερδίσει μεγάλη φήμη ειδικά στην επείγουσα Ιατρική, τη θεραπεία οξέων και επικίνδυνων για τη ζωή καταστάσεων, σε περιπτώσεις με μη αναστρέψιμη βλάβη ιστών, καθώς και με τη χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Παρόλα αυτά, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι αποτυγχάνει σε τρεις κυρίως περιοχές. Η πρώτη είναι η ασφάλεια, επειδή αυξάνονται τα κρούσματα ιατρογενούς νόσου και θνητότητας από φάρμακα (Lazarou,1998 Pirmohamed, 2004). Κατά δεύτερο λόγο, το βιοϊατρικό μοντέλο είναι ανεπαρκές για τπν αντιμετώπιση χρονιών νόσων και υποκλινικών περιπτώσεων, όταν δεν υπάρχουν ακόμη παθολογοανατομικές βλάβες και παθολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Τριτογενώς, η υψηλή βιοϊατρική τεχνολογία, δεν μπορεί να παίξει αξιόλογο ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών. Σε πολλές χώρες υψηλού εισοδήματος, η εφαρμογή εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών όλο και αυξάνεται, με το 65% του πληθυσμού να αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια εναλλακτική Ιατρική (WHO, 2004).

Το ολιστικό μοντέλο της Ιατρικής βλέπει την ασθένεια και τη νόσο εξατομικευμένα σαν άμεσο αποτέλεσμα της απώλειας της ισορροπίας του ατόμου, που δυνητικά μπορεί να θεραπευθεί με ενεργειακά μέσα που θα βοηθήσουν τη δύναμη της ίδιας του της φύσης (vis medicatric naturae Millenson 1995). Επειδή η Ομοιοπαθητική Ιατρική στηρίζεται στην ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπευθεί, υπάρχουν 3 περιοχές όπου η θεραπεία μπορεί να είναι ανεπαρκής. Πρώτον, σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει μη αναστρέψιμη βλάβη ιστών από νόσο, γεννετική αιτία ή τραυματισμό. Κατά δεύτερο λόγο, σε περίπτωση έλλειψης κάποιου ενζύμου ή στοιχείου ή σε μηχανικό πρόβλημα στο σύστημα μεταφοράς των θρεπτικών ουσιών, όπου μπορεί να απαιτηθεί αναπλήρωση με ένζυμα-ιχνοστοιχεία ή μία επεμβατική τεχνική. Τέλος σε κάθε οξεία και επικίνδυνη για τη ζωή κατάσταση που μπορεί να απαιτηθεί άμεση Ιατρική επεμβατική προσέγγιση.

Ενώ λοιπόν η κλασική Ιατρική υπερέχει της Ομοιοπαθητικής στις παραπάνω 3 περιπτώσεις, η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ασφαλής στις χρόνιες νόσους, στο να ενεργοποιήσει, τη φυσική αντίδραση του οργανισμού και στο να προλάβει τυχόν μελλοντική νόσο. Συνδυάζοντας την καλύτερη δυνατή κλασική Ιατρική με την καλύτερη δυνατή Ομοιοπαθητική Ιατρική μπορούμε να δημιουργήσουμε την integrated medicine, που κατά την άποψη μου είναι το μέλλον της Ιατρικής (Ε335, 2001). Σύμφωνα με το WHO, «Υγεία είναι μια κατάσταση ολοκληρωμένης φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ισορροπίας και όχι μόνο απουσία της ασθένειας». Σ' αυτό το σκοπό χρειάζονται και οι δύο γνώσεις. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (1997) προτρέπει αυτή τη συνεργασία και είναι κατά των αποκλεισμών μεταξύ των δύο πρακτικών.

Είναι αυτονόητο πια, ότι η βασική κατανόηση των αρχών των νόμων και των ενδείξεων της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής θα πρέπει να διδάσκεται στους φοιτητές της Ιατρικής και μετέπειτα επαγγελματίες της υγείας. Ή ομοιοπαθητική θα πρέπει να γίνει Ιατρική πρώτης γραμμής σε αγαστή συνεργασία με την υψηλής τεχνολογίας, εξειδικευμένη κλασική Ιατρική. Δεν υπάρχει κανείς λόγος σήμερα να μην έχει κάθε νοσοκομείο μια πτέρυγα Ομοιοπαθητικής σε ισότιμη συνεργασία με την κλασική Ιατρική και χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα υποστηρικτικά μέσα.

Είναι γεγονός, ότι οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές και υπάρχει μια στροφή στις εναλλακτικές Ιατρικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει όμως και εμείς όλοι, να ενεργοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, το μέλλον της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής είναι υπόθεση όλων μας !

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Κ.Τσιτινίδης / Ιατρός ακτινολόγος-Ομοιοπαθητικός
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από την αναφορά του προέδρου της ECH, Ton Nikolai προς το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
-