ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική

Κατηγορίες: Βιβλία - Περιοδικά
Εικόνα Άρθρου

Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική

Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική

Εκδότης βιβλίου: Εκδόσεις Αδάμ
Βιβλίο ISBN: 960-7188-71-3

Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με τριπλό σκοπό, ο οποίος αναλυτικότερα είναι:

1. Να καταδείξει ότι η καθιερωμένη ιατρική απέτυχε στην αποστολή της, να προλάβει ή να θεραπεύσει τις χρόνιες αρρώστιες, ενώ αντίθετα είναι η κατ' εξοχήν υπεύθυνη για τον εκφυλισμό της υγείας του ανθρώπου σε ολόκληρο, σχεδόν, τον πλανήτη και, κυρίως, στις ανεπτυγμένες χώρες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χρήση ισχυρών χημικών φαρμάκων, που χρησιμοποιήθηκαν αλόγιστα τα τελευταία σαράντα χρόνια.

2. Να προτείνει ένα νέο μοντέλο τόσο για την υγεία όσο και για την αρρώστια, αναπτύσσοντας τους νόμους και τις αρχές που το διέπουν, ως υπόδειγμα για την ιατρική επιστήμη. Ελπίζω, ότι απαριθμώντας τους διάφορους φυσικούς νόμους που ρυθμίζουν τα φαινόμενα της υγείας και της αρρώστιας θα βοηθηθεί ο σοβαρός ερευνητής να επιλέξει εκείνους τους θεραπευτικούς τρόπους που προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και που, πραγματικά, προάγουν την υγεία.

  3. Να καταδείξει, τέλος, ότι σήμερα τέτοια θεραπευτικά συστήματα υπάρχουν μεν, αλλά βρίσκονται εκτός της καθιερωμένης ιατρικής και αποσιωπούνται ή, σχεδόν, αγνοούνται από την πλειονότητα του ιατρικού κατεστημένου.

Το βιβλίο απευθύνεται πρωταρχικά σε αυτούς που ασκούν οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικής, καθώς επίσης και στους Διεθνείς Οργανισμούς ή τις Αρχές, που έχουν ως κύριο μέλημα τους την ιατρική περίθαλψη. Το βιβλίο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητό και από τον μη ειδικό.

Σύμφωνα με την εκτίμηση και την έρευνα του συγγραφέα, η υπερβολική χρήση φαρμάκων, τα οποία χορηγήθηκαν με ή χωρίς συνταγή, προκάλεσε επιδείνωση στην υγεία των ανθρώπων γενικότερα, χωρίς να εξαιρείται η τελευταία επιδημία του AIDS, ενώ είναι πιθανό να δημιουργηθούν ακόμα χειρότερα προβλήματα στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα ήταν λάθος αν αυτό το βιβλίο εκλαμβανόταν απλά ως έκφραση μιας κριτικής στην καθιερωμένη ιατρική. Είναι γεγονός, ότι προσπάθησα να δείξω με σαφήνεια μέσα από την ίδια τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα τις αρνητικές πλευρές της σημερινής θεραπευτικής και ότι η καθιερωμένη θεραπευτική ακολούθησε μια λανθασμένη πορεία και στην έρευνα και στην πρακτική εφαρμογή της.

Η έρευνα στα βαθύτερα στρώματα του ανθρώπου και η προσπάθεια ερμηνείας του τρόπου λειτουργίας του αποκάλυψαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πλευρές της δομής του. Δυστυχώς, οι εξειδικευμένοι ερευνητές που απασχολούνται στα εργαστήρια των φαρμακοβιομηχανιών με την ανακάλυψη νέων φαρμάκων δεν κατανόησαν ή και ακόμα αγνόησαν τους νόμους και τις αρχές που διέπουν την υγεία και την αρρώστια, με αποτέλεσμα η έρευνα ν' ακολουθήσει λανθασμένο δρόμο. Η βάση της ιατρικής έρευνας και της θεραπευτικής της εφαρμογής ήταν όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και καταστροφική για την υγεία της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα όμως ελπίζω να δείξω, ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα για μία Νέα Ιατρική, που ακολουθεί.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
1. Πρόταση για ένα νέο μοντέλο σχετικά με τους νόμους και τις αρχές που διέπουν την υγεία και την αρρώστια
2. Η κατάσταση στην Ιατρική σήμερα Αποσαφηνίσεις για το νέο μοντέλο
3. Το ενεργειακό σύμπλεγμα του ανθρώπινου σώματος
4. Ορισμός και μέτρο της υγείας
5. Η σχέση της ανθρώπινης ύπαρξης με το σύμπαν
6. Αποσύνδεση των επιπέδων
7. Εξέλιξη ή εκφυλισμός
8. Ερέθισμα ή πληροφορία
9. Κορεσμός
10. Η φύση της αιτιολογίας των ασθενειών
11. Η δόμηση του μοντέλου από ενεργειακή άποψη
12. Η σπουδαιότητα των επιπέδων
13. Προδιαθέσεις
14. Το σύστημα άμυνας του οργανισμού
15. Η αρχή της "αναγέννησης ή του εκφυλισμού"
16. Η κατεύθυνση της διαταραχής
17. Η υπόθεση για το AIDS
18. Πρακτικές υποδείξεις σε όσους ενδιαφέρονται να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους από το AIDS
Επίλογος
Ευχαριστίες-