ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής

Κατηγορίες: Βιβλία - Περιοδικά
Εικόνα Άρθρου

Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής

Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής

Εκδότης βιβλίου: Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Η επιστήμη της ομοιοπαθητικής Το βιβλίο αυτό είναι το ώριμο αποτέλεσμα 20 χρόνων έρευνας, διδασκαλίας και βαθιάς σκέψης πάνω στην Ομοιοπαθητική, στην οποία ο Γ. Βυθούλκας αφιέρωσε με πάθος όλο το δυναμικό του.

Η υγεία και η ασθένεια και μάλιστα σε σχέση με θεμελιακά ζητήματα της φύσης του ανθρώπου είναι πράγματι θέματα με βάθος και βαρύτητα, πάνω στα οποία έχουν γραφτεί ανά τους αιώνες αναρίθμητοι τόμοι. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή έχουν γίνει ανακαλύψεις οι οποίες ρίχνουν νέο φως στις βασικές αρχές και μεθόδους, που αναφέρονται σ' αυτά τα ζητήματα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια να φωτιστούν οι σχετικά απλές αρχές και μέθοδοι της θεραπείας, όχι μόνο για τον επιστήμονα, αλλά και για το μέσο αναγνώστη, που επιθυμεί να εμβαθύνει στο θέμα. Σ' αυτό το βιβλίο έγινε προσπάθεια:

α. Να εκτεθούν σε γενικές γραμμές οι νόμοι της θεραπείας, οι οποίοι, ενώ ίσχυαν και ισχύουν για όλες τις εποχές, μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και διατυπώθηκαν συστηματικά.
β. Να επισημανθεί η βαθύτερη και αναντίρρητη σχέση ανάμεσα στην πνευματική ανέλιξη της ανθρωπότητας και την κατάσταση της υγείας της, χωρίς την κατανόηση της οποίας ο γιατρός δεν θα μπορέσει να επιτύχει μια ριζική και διαρκή θεραπεία.
γ. Να εξηγηθεί, κάπως διεξοδικά, η μέθοδος με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να βοηθηθεί, για να επιτύχει σε μόνιμη βάση μια καλύτερη κατάσταση υγείας.

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η προσπάθεια επαναπροσδιορισμού των καθολικών αρχών της υγείας και της ασθένειας σ' ένα ολοκληρωμένο ορθολογικό σύστημα, εύκολα επαληθευόμενο από τα υπαρκτά κλινικά αποτελέσματα και ικανό να επιτυγχάνει ριζική θεραπεία, όποτε είναι δυνατό. Αυτές οι αρχές πρέπει να είναι γνωστές και σεβαστές από κάθε ασκούμενο γιατρό, όποια θεραπευτική μέθοδο κι αν εφαρμόζει. Αν οι άνθρωποι κατανοήσουν καλά αυτές τις απλές αρχές, θα μπορούν να κρίνουν κάθε θεραπευτική μέθοδο, όσον αφορά τα αποτελέσματα της, κι έτσι να βρίσκουν το δρόμο για μια καλύτερη υγεία, επιλέγοντας να επωφεληθούν από εκείνο το σύστημα που τους προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.

Το βιβλίο αυτό διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο αρχίζουμε επιχειρώντας να κατανοήσουμε τις τρεις βασικότερες έννοιες που έχει αναπτύξει η Ομοιοπαθητική και που, όμως, ισχύουν εξίσου για όλα τα άλλα θεραπευτικά συστήματα: Ανθρωπος, Υγεία, Ασθένεια. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να κατανοήσουμε νόμους και αρχές που σχετίζονται και διέπουν τις έννοιες αυτές. Το δεύτερο μέρος μελετά με αρκετά λεπτομερή τρόπο την ακριβή, συστηματική μέθοδο και τεχνική με την οποία εφαρμόζονται αυτές οι έννοιες. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει τη Φαρμακολογία των «essencesς» των κυριοτέρων ομοιοπαθητικών φαρμάκων, ενώ το τελευταίο μέρος (τα παραρτήματα), δίνει συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις με λεπτομερή ανάλυση για μελέτη.

Η Επιστήμη της Ομοιοπαθητικής έδωσε νέα διάσταση στην Ομοιοπαθητική, αναδεικνύοντας την επιστημονική της βάση.
Μέρος Ι: Οι Νόμοι και οι Αρχές της Θεραπείας
Εισαγωγή
1: Ο άνθρωπος μέσα στο Περιβάλλον του
2: Τα τρία επίπεδα του ανθρώπινου όντος
Διανοητικό επίπεδο
Συγκινησιακό επίπεδο
Σωματικό επίπεδο
Ο ορισμός και το μέτρο της υγείας
3: Το ανθρώπινο ον λειτουργώντας ως ενιαίο σύνολο
4: Η ζωτική δύναμη από τη σκοπιά της σύγχρονης επιστήμης
5: Η ζωτική δύναμη στην ασθένεια
Βασικές έννοιες της Φυσικής
Ο αμυντικός μηχανισμός
6: Ο βασικός θεραπευτικός νόμος
Samuel Hahnemann
7: Ο θεραπευτικός παράγοντας στο δυναμικό επίπεδο
8: Δυναμική επίδραση της ασθένειας
Επίδραση οξείας ασθένειας
Καταπιεστικές θεραπείες
Εμβολιασμός
9: Προδιάθεση στην αρρώστια

Μέρος II: Πρακτική εφαρμογή των αρχών της Ομοιοπαθητικής
Εισαγωγή
10: Η γένεση του φαρμάκου
Προετοιμασία για ένα proving
Τοποθεσία του πειράματος
Τυποποίηση της Ομοιοπαθητικής Φαρμακολογίας
11: Παρασκευή των φαρμάκων
Αρχική προπαρασκευή των ακατέργαστων ουσιών
Σταθερή παρασκευή
Ονοματολογία
12: Λήψη της περίπτωσης
Οι εξωτερικές συνθήκες
Η εκμαίευση των συμπτωμάτων
Καταγραφή των συμπτωμάτων
Δύσκολες περιπτώσεις..
Λήψη της οξείας περίπτωσης
13: Αξιολόγηση των συμπτωμάτων
Το ομοιοπαθητικό Repertory
14: Ανάλυση περίπτωσης και πρώτη συνταγογραφία
Αρχική προγνωστική εκτίμηση
Ανάλυση περίπτωσης για αρχαρίους
Ανάλυση περίπτωσης για προχωρημένους
Η εκλογή της δυναμοποίησης
Το ένα και μόνο φάρμακο
15: Οι επόμενες επισκέψεις
Χρονικό διάστημα μετά από το οποίο μπορεί να δοθούν τα επόμενα φάρμακα
Ο τύπος της επόμενης συνέντευξης
Η ομοιοπαθητική επιδείνωση
Εκτίμηση της κατάστασης μετά από ένα μήνα
16: Αρχές που περιλαμβάνονται στη μακροχρόνια θεραπεία
Θεμελιώδεις αρχές
Εφαρμογή σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών
Βαθιές μιασματικές περιπτώσεις
Ανίατες περιπτώσεις
17: Περιπεπλεγμένες περιπτώσεις
Ομοιοπαθητικά διαταραγμένες περιπτώσεις
Αλλοπαθητικά διαταραγμένες ή καταπιεσμένες περιπτώσεις
Περιπτώσεις στα τελευταία στάδια
18: Τα φάρμακα και οι παράγοντες που τα επηρεάζουν
19: Η Ομοιοπαθητική στους ετοιμοθάνατους ασθενείς
20: Κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές επεκτάσεις της Ομοιοπαθητικής
Παράρτημα A: To Proving του Hahnemann για το Arsenicum Album
Παράρτημα Β: Αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς μετά τον πρώτο μήνα θεραπείας-